Velkommen HR Chef

Er det mon nogle af de udfordringer, jeg nævner i videoen, du kan genkende?

.

Hvad er dine ambitioner og udfordringer som HR Chef?

.

Selvom jeg ikke kender dig endnu, kender jeg med næsten 100% sikkerhed til de udfordringer eller til det, du gerne vil opnå i din rolle som HR Chef og HR leder.

Jeg har nemlig gået vejen selv som HR ansvarlig, og siden 2007 har jeg fulgtes med mange HR Chefer i tæt parløb som rådgiver og sparringspartner.

Jeg har derfor nogle generelle antagelser om dig i din rolle som HR Chef.

Det kan være, at mine antagelser ikke holder stik netop i din situation, men så kan antagelserne måske give anledning til overvejelser om udvikling i din HR Chef rolle.

Din rolle som HR Chef

Dit vigtigste fokus er selvfølgelig, hvordan HR bidrager bedst til at møde udfordringer i virksomhedens forretning som helhed og i de enkelte forretningsenheder.

Udgangspunktet for dit HR lederskab er derfor dit kontinuerlige fokus på, hvordan HR strategien og HR funktionens leverancer og organisering passer til forretningens, resultatkrav, rytme og udfordringer.

Styrken på de indre linjer i HR funktionen er fundamentet for, at HR bidrager succesfuldt til virksomheden.

Her skal du vise retning, skabe rammer og råderum til at nå ambitiøse mål og levere varen, samtidig med at den fulde HR kapacitet bringes i spil – klogt.

Mange og store krav til dig som HR Chef

Det kan være udfordrende at være HR Chef, og man kan føle sig lidt alene eller presset fra flere fronter samtidig.

Jeg ved det, for jeg har prøvet det selv som HR ansvarlig i markante virksomheder med markante ledere.

Du skal fremstå stærk og målrettet både opad og nedad og måske også ift sidestillede kollegaer.

Som HR leder skal du med stort overblik og overskud kunne spille på virksomhedens forskellige baner.

Øverste ledelse stiller krav om en strategisk HR indsats, der bidrager til forretningens fremdrift og forretningsmæssige resultater.

Du skal på én gang være partner til og med ledelsen.

Du skal agere som holdspiller, der både giver kvalificeret modspil og spiller ind, klogt og proaktivt. Og til tider skal du være spilfordeler.

 • Gitte Mandrup, Forretningsdrevet HR Rådgiver & Træner med mere end 30 års erhvervserfaring
  Jeg har selv været i rollen som øverste HR ansvarlig, hvor jeg har begået mine fejl og haft mine successer. Som rådgiver og sparringspartner for HR Chefer har jeg masser af læringspunkter på godt og ondt, som jeg glæder mig til at dele med dig. Jeg vil gøre mig umage med at hjælpe dig til at opnå det, du ønsker som HR Chef. Siden 2007 har jeg gjort mit bedste for at være danske HR Chefer's foretrukne sparringspartner.
  Gitte Mandrup, Forretningsdrevet HR Rådgiver & Træner med mere end 30 års erhvervserfaring

Hvad bøvler du med som HR Chef?

.

 • Leverer dit HR team ikke det, du ønsker eller det, forretningen har brug for?
 • Ønsker du at positionere HR funktionen som resultatskabende forretningspartner med ny retning for virksomhedens HR med en stærk HR ambition?
 • Bliver du presset af virksomhedens øverste ledelse til arbejde mere strategisk med HR og bidrage mere synligt til forretningen?
 • Bøvler du med at sikre topledelsens- og forretningens buy-in til det, du gerne vil med HR funktionen og med virksomhedens HR fokus?
 • Overvejer du udvikling af hele HR funktionen?
 • Er det tid at optimere eller revitalisere HR funktionen og dens positionering i virksomheden?
 • Bliver du udfordret på dit (HR) lederskab?

 

Måske er det helt andre udfordringer, du bøvler med,

eller spændende muligheder, du gerne vil gribe klogt.

Som din sparringspartner, kan jeg hjælpe dig med

at opnå det, du gerne vil som HR Chef.

-

Her er forslag til områder, vi kan komme ind på i sparringssessionerne:

 • Hvad er egentligt HR’s bidrag til forretningens resultater?
 • Hvordan sikrer du en tydelig kobling mellem HR’s bidrag til forretningens behov og resultater?
 • Hvordan lykkes du med kritiske HR projekter?
 • Hvordan bliver du blandt de top tre vigtigste personer hos dine vigtigste top- eller linjeledere
 • Hvordan kan du optimere samspillet med topledelsen og lederne i forretningsenhederne?
 • Hvad er dine største udfordringer i rolle som HR leder?
 • Hvad er dine ambitioner som HR leder?
 • Hvilket aftryk vil du gerne sætte i din nuværende HR rolle?
 • Hvad er dine næste vigtige udviklingsmål i HR rollen? – og hvordan vil du nå dem?

Her er forslag til områder, vi kan komme ind på omkring udvikling af dit HR team:

 • HR Teamets samspil med forretningen
 • Det indbyrdes samspil i HR Teamet
 • HR Teamets Udfordringer
 • Din og teamets HR Ambition
 • Mål for HR teamet
 • Nødvendige kompetencer, udviklingsbehov – og indsatser

Men det er naturligvis bare forslag – sparringen skal bruges til det, der er vigtigst for dig som HR Chef.

Det er altid dig, dine udfordringer og dine bevidste valg, der er i fokus.

Sammen finder vi frem til, hvad der er på spil og virkelig har betydning for det,

du bøvler med eller for det, du gerne vil opnå.

Skal vi tale sammen?


Lad os tale sammen, hvis du har spørgsmål eller har brug for afklaring, inden du bestemmer dig.

Du er er velkommen til at booke en tid til gratis sparring på de udfordringer og ambitioner, du har i rollen som HR Chef, for dit HR hold og for virksomhedens HR funktion.

Du kan også booke en tid til en demo med kig ind til online udviklingsforløbet, så du kan se form, indhold og omfang af det materiale, jeg har samlet til dig.

.

Book din tid nu til sparring eller demo

Skal du udvikle HR funktionen? 

 

Ønsker du at positionere HR funktionen som resultatskabende forretningspartner med ny retning for virksomhedens HR og med en stærk HR ambition?

.

Hvad er dit pejlemærke for HR funktionen?

Afhængig af udgangspunktet for HR funktionen sammenholdt med virksomhedens kontekst og ledelseskultur, kunne næste skridt for udvikling af virksomhedens HR funktion være henimod:

 • Strategisk HR funktion
 • Professionalisering af HR
 • Værdiskabende HR
 • Resultatskabende HR afdeling
 • Forretningsdrevet HR funktion
 • HR Business Partner model
 • Forretningsdrevet HR Partnerskabskultur
 • Forretningsunderstøttende HR afdeling
 • HR Transformation

Dette er typiske eksempler på pejlemærker, som mange HR Chefer sigter efter ved udvikling af virksomhedens HR funktion.

Typisk proces for udvikling af HR funktionen

Det første og vigtigste, du skal gøre, er at stille skarpt på formål og forretningsmæssig målsætning med at igangsætte udvikling af HR funktionen.

Med afsæt i virksomhedens planer og forretningsmæssige udfordringer sammenholdt med ledelsens prioriteringer, skal du arbejde med udvikling af HR’s rolle, kompetencer og kapacitet til at understøtte organisationen i at performe optimalt til at løse kerneopgaver og levere resultater.

Jeg anbefaler, at du og dit team arbejder med en stærk HR ambition, som sætter kursen for udfoldelse af virksomhedens fulde HR kapacitet med rette HR kompetencer og forretningsmæssige pejlemærker, som du og dit team skal navigere og sigte efter.

I tæt parløb med mig som din sparringspartner gennem 12 måneder får du adgang til

"HR Chefens guide & værktøjskasse til Forretningsdrevet HR funktion" og direkte adgang til

mine solide erfaringer med Forretningsdrevet HR, som (HR) leder og som menneske.

Du får processer, råd og redskaber til at arbejde med udvikling af HR funktionen og dit HR team.

Du får også sparring på din udvikling og dine udfordringer som HR Chef, når du har brug for det.

Jeg hjælper med et formulere og nå såvel dine egne som virksomhedens HR ambitioner.

Online HR Kursus HR Chef @ Gitte Mandrup

Som en vigtig del af sparringsforløbet får du adgang til online materialet:

HR Chefens guide & værktøjskasse til Forretningsdrevet HR funktion

 

. Se hvad materialet indeholder

Trin for trin udvikling af Forretningsdrevet HR funktion

Udviklingsprocessen for HR funktionen kan indeholde følgende velafprøvede trin eller faser, som jeg har udviklet gennem erfaring fra HR transformationsprocesser i mange private og offentlige HR funktioner:

 1. Formulere en HR Ambition, som er stærk retningsgivende for HR's bidrag til forretningen
 2. Udarbejde en funktionsbeskrivelse for HR, der afspejler HR ambitionen, kritiske samarbejdsflader, succeskriterier mm.
 3. Sikre buy-in fra vigtigste interessenter til HR's næste skridt
 4. Kortlægge nødvendige HR kompetencer og kvaliteter for at levere på HR ambitionen
 5. Definere nødvendig træning og udvikling af HR teams og kvalificering til evt nye HR roller
 6. Gennemføre træningsaktiviteter i HR teamet
 7. Implementering og forankring - med fokus på opnået effekt og resultatskabelse

Afgørende for at du lykkes med udvikling af HR funktionen er, at du sætter fokus på kultur, mindset og adfærd i HR teamets samspil med forretningen, suppleret med redskaber til at agere mere forretningsdrevet ved håndtering af såvel operationelle som strategiske HR opgaver i hverdagen.

Med afsæt i HR ambitionen defineres nødvendige HR kompetencer og tilhørende HR praksis i din virksomhed.

Baseret på den nødvendige nye HR praksis og tilhørende redskaber, skal du sørge for at gennemføre et trænings- og udviklingsforløb for de spillere i dit team, der får mest brug for kvalificering af HR kompetencer til at skabe mere effekt i forretningen.

Hjælp til processen fra mig som din sparringspartner & adgang til en gennemtestet værktøjskasse

Alle procestrin er grundigt beskrevet i HR Chefens guide & værktøjskasse til Forretningsdrevet HR funktion, som du får adgang til, når du vælger mig som din sparringspartner til udvikling af:

 • Virksomhedens HR funktion
 • Dit HR team
 • Dig i din rolle som HR Chef overfor virksomhedens ledelse og organisation
 • Dig i din rolle som leder for dit HR team
 • Anne-Birgitte Albrectsen, Ambassador and Under-Secretary for HR and Finance, Ministry of Foreign Affairs Denmark
  Gitte provided first class leadership coaching with the specific aim to help my leadership team create a path for significant and value added HR Transformation. She brought both knowledge and knowhow to the relationship and helped us set high ambitions based on practical approaches to implementation. We innovated together and achieved results, which our clients value. I recommend Gitte to any leader who wants more from HR and other corporate services.
  Anne-Birgitte Albrectsen, Ambassador and Under-Secretary for HR and Finance, Ministry of Foreign Affairs Denmark

Din sparringspartner

.

Min intention som din sparringspartner er at hjælpe dig til størst mulig succes i din rolle som HR Chef.

Som din personlige sparringspartner til dine overvejelser deler jeg gerne mine egne læringspunkter, refleksioner og redskaber, hvor det er relevant og kan inspirere og hjælpe dig med det, du gerne vil.

Med mig som din sparringspartner får du Forretningsdrevet HR coaching, som du (let) kan omsætte til handling for dig selv og dit team og dermed skabe nye resultater.

I et individuelt udviklingsforløb får du adgang til mere end 30 års erfaring som linjeleder i Novo Nordisk, HR ansvarlig på Det Kongelige Teater og TV2, og siden 2007, Forretningsdrevet HR Rådgivning af HR ledere og træning af hundredvis af HR Business Partnere i private og offentlige virksomheder.

Jeg henter inspiration fra mange forskellige kilder og inspiratorer, som jeg gerne giver videre til dig, der hvor det passer til dig og til din måde at se livet på, gribe muligheder og lære af udfordringer.

Med afsæt i dine udfordringer, ønsker og ambitioner finder vi sammen en god vej frem ved at bringe vores fælles erfaringer i spil til nye indsigter, så du og din virksomhed hurtigt mærker fremskridt og opnår nye resultater.

Du kan bruge mig som din sparringspartner, coach & din livline

Uanset om du har brug for sparring, rådgivning eller en mentor, hvis du er ny rollen som HR Chef, så bringer jeg mig selv i spil i vores samtaler, hvor det giver værdi for dig og din situation.

Jeg vil derfor ikke blot lytte og coache dig, men udfordre og give min mening tilkende, hvor det er relevant og kan hjælpe dig i den retning, du har har brug for.

I vores sessioner kan vi trække på erfaringer fra min karriere, mit liv og min Forretningsdrevet HR værktøjskasse.

Hos mig får du personlig og faglig sparring på de strategiske udfordringer, der lander hos dig og på de overvejelser, du bakser med.

Du får mig som din livline og personlige makker gennem hele dit personlige sparringsforløb, hvor du kan trække på mig, fx når

 • det spidser til
 • du møder særlige udfordringer
 • du står alene og føler dig presset
 • du har ambitioner, men ikke bliver hørt
 • du skal gribe muligheder
 • du skal foretage bevidste valg
 • generelt i situationer, hvor det er godt at have adgang til solide erfaringer og én at vende mulighederne med
 • Jeg været rundt omkring i dit univers, og jeg synes, at dit site et enkelt, overskueligt, anvendeligt og let tilgængeligt. Når man først er kommet ind, opdager man hurtigt, hvad og hvor meget du har at tilbyde. Egentlig er sitet jo en forlængelse, og en super god og værdiskabende forlængelse, af de services, som du leverer som konsulent, og det tror jeg både er en fordel og en udfordring. For det man gerne vil have er dig. Den faglige sparring, du kan tilbyde, dine skarpe betragtninger, coaching omkring faglige udfordringer etc. Men på dit site får man netop ”dig” – forstået på den måde, at man får adgang til dine råd som erfaren HR direktør, din sparring med erhvervsledere, din erfaring med og adgang til dit nationale og internationale netværk af HR faglighed.
  Udtalelse fra HR leder, jeg samarbejdede med ifm udvikling af HR Business Partner team

.

Praktik for HR Chef sparringsforløb

 

Du får adgang til alle herlighederne i e-learning materialet, straks efter vi har indgået aftale om et 24 måneders sparringsforløb.

10 timers sparring med stor fleksibiliet - som det passer dig bedst

Du får mulighed for fx 10 sparringssessioner á 1 times varighed via Skype, telefon eller på mit kontor i Kolding.

Du vælger selv den frekvens, der passer dig og din situation i løbet af de 24 måneder.

Du er velkommen til at slå nogle af timerne sammen, eller dele dem op i halve timer eller halve dage.

Det kan også være, at du er mere til mini-Skype/telefon sessioner á 20 minutters varighed, som en opfølgende samtale hver 2.-3. uge til at bevare fokus og nå dine mål, og hvor du kan få sparring, inspiration, udfordring og støtte.

Den første session bør dog helst ske i løbet af de første par uger, efter du har tilmeldt dig, så du kan komme godt i gang med dit udviklingsforløb.

Det er vigtigt, at vi får en fælles kalibrering på, hvad du har brug for og gerne vil opnå, så jeg ved, hvordan jeg bedst kan støtte og udfordre dig som din sparringspartner - og måske din livline i kritiske situationer.

Det kan fint være, at de første 2-3 sessioner foregår med få ugers mellemrum, hvorefter du selv arbejder videre med e-learning modulerne, og vi derefter først følger op et par måneder efter.

Hvis du er ny i din HR Chef rolle, har du måske brug for et sparringsforløb med regelmæssige sessioner fx hver måned.

Vi gør det, som passer bedst til dit behov og det, du har brug for gennem forløbet.

Det afgør vi sammen, når vi sammen bliver skarpe på, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig.

Vi taler sammen via SkypeHR Chef sparring skype @ Gitte Mandrup

Som udgangspunkt foregår vores sparringssessioner foregår over Skype. Det er mest effektivt for os begge.

Skype sessioner giver os begge en fleksibilitet, så du undgår ventetid og ikke risikerer at stå uden hjælp, når du har brug for det.

Der er flere fordele ved Skype sessioner – her er nogle:

 • Du kan koncentrere dig om vores samtale i de omgivelser, du vælger, og som passer dig bedst.
 • Vi udnytter tiden i sessionerne mere effektivt, fordi vi begge sidder klar og har hentet kaffen, inden vi starter.
 • Større fleksibilitet ift tidspunkter for sessionerne, hvis du fx foretrækker sessioner i ydertimer (måske roen i de tidlige morgentimer inden arbejdet starter eller sidst på dagen), eller hvis du er i en anden tidszone.
 • Lokale og forplejning har ingen betydning; du skal blot finde et sted, hvor du kan være i ro og med adgang til internet.
 • Geografi har ingen betydning; dvs vi kan have sessioner uanset, om du bor i udlandet eller er på farten.
 • Vi sparer begge tid og penge på transport.

Du modtager oplysninger med praktiske deltaljer om Skype, så snart vi har indgået aftale om sparringsforløbet.

Hvis du ikke vil anvende Skype, kan vi også tale sammen via facetime på iPhone/iPad eller alternativt i telefon.

Foretrækker du telefon eller facetime, når vi taler sammen, er det selvfølgelig helt OK. Det er op til dig, hvad du har det bedst med.

Foruden regelmæssige Skype sessioner, supporterer jeg dig løbende med materialer og brug af mit gode netværk, hvor det er relevant for de udfordringer, du har.

Investeringen for dit individuelle og personlige sparringsforløb i tæt parløb med mig over 24 måneder

er 28.000 kr, hvor du får

 • 10 timers sparring med stor fleksibilitet, der passer til dit behov
 • adgang til online materialet HR Chefens guide & værktøjskasse til Forretningsdrevet HR funktion
 • Adgang til lukket Facebook gruppe med mulighed for erfaringsudveksling med andre HR Chefer og HR Business Partnere og inspiration fra mig selv og andre.

Alternative muligheder

Hvis det beskrevne sparringsforløb, kombineret med online adgang til den omfattende HR Chef værktøjskasse, ikke umiddelbart passer til dig, så er her alternative løsninger til dig:

 • Adgang til HR Chefens værktøjskasse - uden sparring (10.000 kr) - få adgang med det samme her.
 • 10 timers sparring med stor fleksibilitet - uden online adgang til HR Chefens værktøjskasse (20.000 kr) - kontakt mig her
 • Klippekortsordning med stor fleksibilitet, hvor du anvende klip til forskellige aktiviteter for dig selv og til dit team, inden for en kendt økonomisk ramme - kontakt mig her
 • Brug mig som facilitator på workshops for dit team; hel dag (28.000 kr) eller ½ dag (17.000 kr) - se kundeudtalelser her  og kontakt mig her

Alle priser er ex moms.

Vil du have Gitte Mandrup som din sparringspartner, stærkt suppleret med adgang til solide og gennemstestede metoder, processer og redskaber til at skabe forretningsmæssige resultater med dit HR team?

Din investering for 12 måneders sparringsforløb med stor fleksibilitet er 28.000 kr ex moms.

Ja tak - send mig videre, så jeg fluks kan komme i gang

Gitte Mandrup HR Business Partner Online HR kursus