Udvikling af HR Business Partner teamet

Du er kommet til det helt rigtige sted, hvis du er HR Chef eller leder for et HR Business Partner team, og du kan sige JA til et eller flere af nedenstående 10 spørgsmål.

 1. Vil du gerne have, at dit team har en tættere og mere effektiv dialog med forretningen?
 2. Bruger forretningen ikke HR (Business Partner) teamet optimalt?
 3. Bliver HR Business Partner teamet hængende i HR driftsopgaver?
 4. Mangler du og dit team redskaber til at forstå og få bedre fat i forretningen?
 5. Har du og dit team brug for indspark og konkrete greb til at arbejde mere strategisk?
 6. Kunne kontakten og samarbejdet mellem dit team og nogle af linjelederne være bedre?
 7. Trænger dit HR (Business Partner team) til et Forretningsdrevet HR boost?
 8. Er du leder for et nyt HR (Business Partner) Team?
 9. Er du i tvivl om, hvordan I skal definere eller re-definere HR Business Partner rollen?
 10. Kan du se ideen med en fælles HR Business Partner praksis, men I mangler en fælles værktøjskasse?

Hvis du og dit HR Business Partner team kan sige ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, vil det være super stærkt, hvis teamet gennemgår et udviklingsforløb sammen. På den måde får du og dit team en fælles referenceramme som HR Business Partner, så teamet følges og samtidig kan spille hinanden gode undervejs i udviklingsforløbet, hvor teamet vil opdage synergier i deres faglige og forretningsmæssige kompetencer samt personlige kvaliteter.

I videoen fortæller jeg om 7 trin, du kan bruge til at udvikle dit HR team

.

 

NB!

Hvis du er HR Chef eller leder for et HR team, der består af både HR udviklingskonsulenter, HR konsulenter og måske HR Partnere - er dette også det rigtige sted for dig og dit team.

Hvis du og dit team altså er klar til at arbejde mere forretningsdrevet med en tættere kobling mellem HR indsatser og behov & resultater i forretningen - i et stærkt makkerskab med virksomhedens ledere.

 

 • Cecilia Ann Rebild, GM - Head of Leadership and Organizational Development | Human Resources, Haldor Topsoe A/S
  Forløbet har bidraget positivt til, at vi i endnu højere grad udfordrer hinanden på, hvorfor vi gør det, som vi gør og på virkelig at have fokus på balancen mellem den enkelte forretnings behov (og den enkeltes leders behov) og den samlede virksomheds behov. Kurserne har også medvirket til, at vi er blevet endnu mere tydelige på, hvem vi repræsenterer som HR partner (nemlig hele virksomheden – og ikke enten ledere og/eller medarbejdere).
  Cecilia Ann Rebild, GM - Head of Leadership and Organizational Development | Human Resources, Haldor Topsoe A/S

Cecilia Ann Rebild, GM - Head of Leadership and Organizational Development | Human Resources, Haldor Topsoe A/S:

Vi har i vores team deltaget på Gitte Mandrups online HR kurser.

Vi kan varmt anbefale kurserne til HR kollegaer i mange forskellige type virksomheder – både hvis HR partner rollen er ny eller man har arbejdet i den længe – giver dette forløb meget relevant inspiration og læring til, hvordan man fortsat kan skærpe og udvikle sig.

Forløbet har bidraget positivt til, at vi i endnu højere grad udfordrer hinanden på, hvorfor vi gør det, som vi gør og på virkelig at have fokus på balancen mellem den enkelte forretnings behov (og den enkeltes leders behov) og den samlede virksomheds behov.

Kurserne har også medvirket til, at vi er blevet endnu mere tydelige på, hvem vi repræsenterer som HR partner (nemlig hele virksomheden – og ikke enten ledere og/eller medarbejdere)

Kurserne bidrager både positivt til refleksion og er også meget praktisk og anvendeligt med værktøjer. Refleksionen har givet os opmærksomhed om vores egne kompetencer og ståsted i egen rolle samt den røde tråd i det arbejde, som vi udfører. Og den praktiske tilgang er samtidig også meget hjælpsomt med forslag til modeller, spørgsmål, tjeklister og eksempelvis tavletest.

Desuden giver det en stor fleksibilitet at kurset er online, og at vi kan tilgå det hvor og hvornår vi vil. Vi har både arbejdet med vores egen læring og drøftet og fokuseret på, hvad vi som team får ud af at arbejde med kurserne. Bl.a. har vi ved at dele vores individuelle læringer fra at deltage i online kurset, opnået nye fælles læringer sammen. For os har det fungeret bedst, når vi tydeligt har fået aftalt, hvad vi skal høre/se hvornår og så drøfte det efterfølgende.

Dette forløb er således meget nyttigt, uanset om du & dit team har brug for at lære om forretningsdrevet HR fra ”scratch” eller gerne vil genopfriskes og/eller udfordres på jeres nuværende antagelser.

Lad os tale sammen, hvis du og dit HR team også vil have en fleksibel udviklingsmulighed, hvor I får adgang til solide og gennemstestede redskaber til at skabe forretningsmæssige resultater, og til at etablere et stærkt og Forretningsdrevet HR partnerskab med ledelsen.

 

Ja tak, lad mig tale med Gitte om hvilken løsning, der passer til mit HR team

Forretningsdrevet HR Partnerskab skabes gennem

 • Optimering af samspillet mellem HR og forretningsenhederne
 • Optimering af samspillet mellem de centrale HR enheder og forretningsenhederne
 • Optimering af samspillet mellem mellem de centrale HR enheder og HR Business Partner teamet
 • Optimering af samspillet internet i HR Business Partner teamet
 • Optimering af hvordan den fulde HR kapacitet og samlede HR kompetencer bringes i spil

 

Udvikling af HR Business Partner teamet kan tilpasses jeres udgangspunkt og ambition

Her er nogle bud på udviklingsbehov, som du måske kan genkende for HR teamet:

 • Måske har du brug for et grundlæggende HR Business Partner udviklingsforløb? – fra HR konsulent til HR Business Partner?
 • Måske handler det om kvalificering af rollen som HR Forretningspartner kvalificering? – fra HR Partner til tættere samarbejde med forretningen?
 • Måske er dit team klar til Strategisk HR Business Partner udvikling? – fra operationel HR Partner til strategisk kobling mellem HR og organisation?
 • Måske er det brug for revitalisering af HR Business Partner rollen og fornyet HR Business Partner træning? – fra HR Business Partner af navn til reelt forretningsdrevet HR Partnerskab med forretningen?
 • Strategisk HR Business Partner kvalificering? – ejerskab for forretningens strategiske retning og strategieksekvering

 

Gennem udviklingsforløbet for HR Business Partner teamet fokuseres særligt på

 1. Stærk forretningsevne og resultatskabende greb baseret på solid Forretningsdrevet HR værktøjskasse
 2. Optimering af samarbejde med virksomhedens ledere gennem personlig gennemslagskraft & argumentation
 3. Opbygning af en relevant Forretningsdrevet HR praksis for HR Business Partner teamet

 

Udviklingsforløbet er bygget op, så det kan afpasses og suppleres med konkrete behov ift HR’s og virksomhedens aktuelle forretningsmæssige og ledelsesmæssige kontekst.

 • CAMILLA ELLEHAVE, HR DIRECTOR, NOVO NORDISK
  Vi har ikke bare øget vores forståelse af forretningen; vi har også øget vores evne til at se os selv som katalysatorer for forandringer i og resultater for forretningen. Vi er blevet endnu bedre til at forudse forretningens behov og endnu bedre til at gen-tænke vores årshjul og kerne-leverancer, så de bliver meningsfulde og værdifulde for forretningen og lederne, som ofte er de udførende aktører.
  CAMILLA ELLEHAVE, HR DIRECTOR, NOVO NORDISK

Camilla Ellehave, HR Director, Novo Nordisk:

Hele mit team har det seneste halve år haft adgang til Gitte Mandrup’s e-lærings moduler og materialer om HR Business Partnering, og jeg har derudover haft adgang til HR Chef-modulerne.

Mit team af senior HRBP'ere og jeg har haft stor fornøjelse af at høre Gitte Mandrups "Perfekt Partnerskab" på lydbog og tage fat på HR Business Partner kurset. Vi har især været glade for bogen kunne minde os om partnerskabets dynamik - ikke mindst begrebet komplementær handlekraft - og få nye tilføjelser til vores fælles sprog og begreber.

Nogle af modulerne har vi taget som individuelle træningssessioner, som den enkelte selv har valgt til og planlagt, og andre af modulerne har vi taget samtidig og brugt som udgangspunkt for en konkret diskussion eller opgave i teamet.

Vi hørte fx hele lydbogen og lavede 12-minutters øvelsen sammen, og det gav os et helt nyt sprog og forståelse af rollens muligheder, og samtidig en bedre forståelse for forretningens ens og forskelligartede behov. Og det var lige præcis det, jeg havde håbet på, at kurset kunne bidrage til.

Vi har ikke bare øget vores forståelse af forretningen; vi har også øget vores evne til at se os selv som katalysatorer for forandringer i og resultater for forretningen. Vi er blevet endnu bedre til at forudse forretningens behov og endnu bedre til at gen-tænke vores årshjul og kerne-leverancer, så de bliver meningsfulde og værdifulde for forretningen og lederne, som ofte er de udførende aktører.

I al ubeskedenhed, så synes vi selv, at vi var meget godt kørende inden vi deltog i kurset. Kurset har alligevel formået at lægge flere lag på vores HR-faglighed og – måske endnu vigtigere – skabt en helt skarp forbindelse mellem, på den ene side, forretningens udfordringer og strategiske retning, og på den anden side, måderne hvorpå vi bedømmer vores eget arbejde.

Vi bedømmer ikke længere udelukkende vores eget arbejde ud fra en HR-professionel logik og faglighed. Det er jo fint, at vores bidrag er baseret på den nyeste HR-tænkning og gør et fint kunstnerisk indtryk hos modtagerne. Det er bare endnu vigtigere, at vores indsatser gør en forskel for forretningen. Og Gitte’s kursus kan heldigvis hjælpe én videre på sin vej med begge dele.

Så vores opfordring til alle andre HR-teams og -chefer, som tænker, at der stadig er plads til at blive endnu bedre fagligt funderede, eller som gerne vil blive endnu bedre til at bidrage til at skabe forretningsmæssige gevinster er:

 1. Meld jer til Gitte’s kursus
 2. Sæt tid af i kalenderen til at deltage i de relevante moduler
 3. Prioriter diskussionerne, som bliver afledt af de nye indsigter.

Og glæd jer over den rolle, I nu spiller i organisationen og de resultater, I er med til at skabe!

Lad os tale sammen, hvis du gerne vil opnå det samme som HR Business Partner teamet fra Novo Nordisk; nemlig en øget forståelse af forretningen og en øget evne til, at dit HR team ser sig selv som katalysatorer for forandringer i og resultater for forretningen.

 

Klik her og tag fat i mig, så vi kan finde en løsning, der passer til dit HR team

Online udviklingsforløb omsættes til praksis i gennem aktiviteter i HR teamet

 

Effektiv og effektfuld udvikling med besparelse i tid og penge

Det fælles udviklingsforløb er forankret omkring adgang til en omfattende online værktøjskasse via e-learning og effektive drøftelser på møder med HR teamet.

Det betyder, at du ikke skal bruge hverken tid eller penge på dyre kursusophold.

Det er ikke nødvendigt at tage teamet væk over flere dage med konsekvenser fra teamets arbejde med og i forretningen.

Det fælles udviklingsforløb gennemføres således med stor fleksibilitet og med mulighed for at tage højde for de uforudsigelige udfordringer, som altid opstår undervejs.

Online HR Kursus HR Business Partner @ Gitte Mandrup

Omdrejningspunktet for det fælles udviklingsforløb for HR teamet er online udviklingsforløbet:

Resultatskabende & Forretningsdrevet

HR Business Partner

Her kan du læse om online forløbet 

Typiske elementer i 12 måneders fælles udviklingsforløb for HR team

 

Aktiviteter og elementer i udviklingsforløb for HR Business Partner team med henblik på læring, udvikling, implementering og forankring:

 • Individuel aktivitet

  Individuel forberedelse via e-learning på aftalte temaer; fx læse eller lytte til moduler ifm transporttid, eller når det kan passes ind i hverdagens opgaver.

 • Team aktivitet

  Gennemgå læring og refleksioner ved fælles drøftelser på regelmæssige teammøder; med beslutning om hvilke nye indsigter, der skal omsættes til praksis i rollen som HR Business Partner i virksomheden; fx balanceret strategisk dialog med ledere på forskellige niveauer, få ledelsens buy-in ved præsentation af HR projekter osv.

 • Team aktivitet

  Fælles træning i HR Business Partner teamet med afsæt i effektfulde øvelser, som er beskrevet grundig i online materialet.

 • Individuel aktivitet

  Individuelt selvstudium af relevante, specifikke træningsmoduler baseret på udviklingsbehov hos den enkelte HR Business Partner. Deltagerne kan se og gense online materialet med tekst, lyd og video, lige så ofte som det ønskes.

 • HR Business Partner & teamleder

  Løbende sparring på individuelle udviklingsbehov hos HR Business Partner - med afsætning i handlingplaner og indsatsområder, beskrevet i online materiale.

 • Body-sparring / accountability partnere

  Parvis løbende sparring i HR teamet ift implementering og forankring af nye indsigter og ny praksis i samarbejdet med forretningsenhederne.

Med eller uden Gitte Mandrup som din rådgiver eller facilitator for HR dit team

Online materialet er udarbejdet, så du og dit HR team kan arbejde med udviklingsforløbet selv, uden min involvering.

Du har derfor følgende muligheder ved gennemførsel af et fælles udviklingsforløb for dit HR team:

 1. Arbejde med materialet selv samt planlægge og gennemføre processer, der forstærker teamet udvikling og læring.
 2. Bruge mig som din rådgiver og sparringspartner undervejs i processen.
 3. Bruge mig som igangsætter, inspirator, træner og indpisker overfor dit HR team undervejs i processen, hvis det bliver nødvendigt.
 4. Bruge mig som coach, mentor og sparringspartner for de HR Business Partnere i dit team, som måtte have behov for det.

Hvis du vælger at gennemføre udviklingsforløbet for dit HR team selv, uden min involvering (hvilket du sagtens kan), vil jeg anbefale, at du får adgang til online forløbet HR Chefens guide & værktøjskasse til Forretningsdrevet HR funktion, som giver dig samme drejebog, jeg selv følger, når jeg arbejder med udvikling af HR teams.

 • Anne Marie Faurbye Kobbernagel, HR Partner, Forsvarsministeriets Personalestyrelse
  Vi oplever, at Gitte er rigtig god til hurtigt at sætte sig ind i den konkrete situation og på baggrund heraf give en værdifuld sparring. Vores møder med Gitte kombineret med hendes online forløb, hvor vi selv har kørt en række seancer med udgangspunkt i de relevante moduler, har givet os gode input i forhold til, hvordan vi kan arbejde endnu mere forretningsdrevet med vores HR-opgaver. Vores sparring med Gitte og onlineuddannelsen har været direkte anvendeligt i forhold til vores relationsmøder med de forskellige chefer på FAK (Forsvarsakademiet). Derudover har det også været gavnligt for den interne udvikling af os selv som team og givet os en større forståelse af vores HR rolle og udmøntningen af denne til gavn for FAK.
  Anne Marie Faurbye Kobbernagel, HR Partner, Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Stor fleksibilitet og klog investering ved udvikling af HR Business Partner team

Teamet kan arbejde med materialet individuelt – fx ved at udnytte transportid til at lytte – og som teamaktivitet med fælles dialog og ejerskab til implementering af ny praksis - eller via sparring i makkerpar.

Mulighed for at customize indholdet i e-learning materialet, så indholdet afspejler virksomhedens strategi og terminologi.

Investeringen per person for et fælles 12 måneders udviklingsforløb for hele HR teamet er mindre end prisen for en typisk kursusdag.

Dels har deltagere på almindelige kurser efterfølgende kun adgang til kursusmaterialet på print eller som fil ( i stedet for at kunne gense eller lytte til materialet) – og dels stiller det store krav til videndeling i teamet, hvis den enkelte HR Business Partner skal gengive sin læring for teamet.

Med dette fælles online udviklingsforløb har alle i teamet har adgang til samme materiale til brug for alle individuelle og fælles aktiviteter gennem forløbet.


.

Eksempel på aktiviteter i fælles udviklingsforløb for HR team eller HR afdeling

.

Her er et bud på, hvilke aktiviteter et fælles udviklingsforløb for et HR team eller en HR afdeling kan have. De foreslåede aktiviteter i processen gennemføres med respekt for, at alle har travlt, og at forløbet skal være en udviklingsproces, som integreres i hverdagen.

Aktivitet #1: HR Chefen danner sig et overblik

HR Chef eller HR teamleder får online adgang til HR Chefens guide til positionering af strategisk Forretningsdrevet HR funktion og udvikling af et stærkt HR team.

HR Chef pakken giver adgang til alle kursuspakker inkl HR Business Partner forløbet, men jeg anbefaler, at HR lederen starter med selve HR Chef kursuspakken efter dialog med mig om hvilke moduler, der er særlig relevant for HR teamet ift virksomhedens kontekst, kultur og udfordringer.

Herefter anbefales HR lederen ser på modulerne i HR Business Partner forløbet for at hente inspiration til, om der er specifikke områder, hvor der skal sættes ind ift udvikling af HR teamet – eller som HR teamet skal starte fra en ende af med Grundlæggende Forretningsdrevet HR og derefter HR Business Partner forløbet.

Aktivitet #2: Kick-off for hele HR Teamet

Samle HR teamet eller hele HR afdelingen i 3 timer til kick-off på HR’s udviklingsproces, så alle i teamet er kaliberet på ideen med og forventet udbytte af det fælles udviklingsforløb – evt med mig som inspirator og facilitator.

Samme dag som kick-off får alle teammedlemmer online adgang til HR Business Partner pakken, som også indeholder Perfekt Partnerskab og Grundlæggende Forretningsdrevet HR.

Aktivitet #3: Teamets læringsproces går i gang

Alle i HR teamet gennemgår Perfekt Partnerskab (8 kapitler, ca 7 timer). Der aftales en tidsramme for, hvornår HR teamet skal have lyttet til kapitlerne.

Endvidere aftales fx 3 sessioner á fx 2-3 timer, hvor HR leder sammen med teamet reflekterer over læringspunkter fra gennemgang af aftalte kapitler.

Fælles refleksion i teamet og deling af nye indsigter og læringspunkter vil være med til at få en fælles kalibrering på teamets udgangspunkt og indsatsområder ift ønskede mål.

Aktivitet #4: Formulering af HR Ambition

Hvis hele HR afdelingen er med i udviklingsforløbet, arbejdes evt sideløbende med en formulering af en HR ambition, som både matcher virksomhedens behov, HR strategi eller HR plan og den positionering, HR afdelingen ønsker i virksomheden.

Med afsæt i ny HR ambition planlægges udviklingsaktiviteter for relevante HR teams med online materialet som fundament. Jeg anbefaler, at HR Chefen henter inspiration til processen i den angivne ramme i HR Chef pakkens Modul 4 om HR Transformation. HR Ambition formuleres evt med mig som rådgiver og sparringspartner.

Aktivitet #5: Workshops til kalibrering og afklaring af samarbejdsflader

Hvis hele HR afdelingen er med i udviklingsforløbet, gennemføres fx 3 timers workshops med hvert HR team dels for

 • at tage ejerskab af behov for udvikling i eget team
 • at identificere nødvendige indsatser for samarbejdsflader til de andre HR teams

Dernæst foreslås en heldags workshop med alle HR teams samlet for at sikre et fælles billede af succesfaktorer for samarbejdsflader til at opnå HR ambition og ønsket positionering af HR.

Workshops gennemføres evt med mig som inspirator og facilitator.

Aktivitet #6: Individuel og fælles træning samt integreret implementering

Herefter afsættes en periode til såvel individuel som fælles læring og træning i HR teamet, inkl implementering af materialets Forretningsdrevet HR redskaber som en INTEGRERET del af eksekvering af HR strategi og HR indsatser.

Opsamling af teamets læring og beslutning om ny praksis sker på regelmæssige møder i teamet med afsæt i identifikation af såvel fælles udviklingsbehov som udviklingsbehov hos den enkelte.

HR leder følger løbende udvikling af den enkelte og af HR teamet som helhed. HR leder udfordrer og støtter samt sikrer retning og pejlemærker for udviklingsforløbet. Evt med mig som sparringspartner.

Aktivitet #7: Status workshop

Ca. 11 måneder efter start på udviklingsforløbet, gennemføres en fælles status workshop for HR team eller HR afdeling.

 • Hvad har vi lært?
 • Hvad er svært?
 • Hvor langt er vi nået ift mål for udviklingsforløbet?
 • Hvad er næste skridt sammen - og individuelt

Workshop gennemføres evt med mig som inspirator og facilitator.

Overvejer du udvikling af hele HR funktionen?

Udover opkvalificering af dit HR Business Partner team

 

Her er lidt indspark til dig, hvis du ønsker en positionering af HR funktionen som resultatskabende forretningspartner med ny retning for virksomhedens HR og en stærk HR ambition.

Afhængig af udgangspunktet for HR funktionen sammenholdt med virksomhedens kontekst og ledelseskultur, kunne næste skridt for udvikling af virksomhedens HR funktion være henimod:

 • Strategisk HR funktion
 • Professionalisering af HR
 • Værdiskabende HR
 • Resultatskabende HR afdeling
 • Forretningsdrevet HR funktion
 • HR Partner model
 • Forretningsdrevet HR Partnerskabskultur
 • Forretningsunderstøttende HR afdeling
 • HR Transformation

Dette er typiske eksempler på pejlemærker, som mange HR afdelinger sigter efter, når HR chefer henvender sig for hjælpe til udvikling af virksomhedens HR funktion.

Det første og vigtigste, du skal gøre, er at stille skarpt på formål og forretningsmæssig målsætning med at igangsætte udvikling af HR funktionen.

Med afsæt i virksomhedens planer og forretningsmæssige udfordringer sammenholdt med ledelsens prioriteringer, skal du arbejde med udvikling af HR’s rolle, kompetencer og kapacitet til at understøtte organisationen i at performe optimalt til at løse kerneopgaver og levere resultater.

Hvis du vælger at hente inspiration i HR Chefens guide & værktøjskasse til Forretningsdrevet HR funktioneller du vælger at bruge mig som din rådgiver, er redskaberne baseret på udvikling af en Forretningsdrevet HR funktion i et resultatskabende og Forretningsdrevet HR partnerskab.

NB! Dette forudsætter ikke, at HR funktionen er organiseret i en HR Partner model, men handler mere om selve perspektivet på HR arbejdet.

Jeg anbefaler, at du og dit team arbejder med en stærk HR ambition, som sætter kursen for udfoldelse af virksomhedens fulde HR kapacitet med rette HR kompetencer og forretningsmæssige pejlemærker, som du og dit team skal navigere og sigte efter.

Trin for trin udvikling af Forretningsdrevet HR funktion

Udviklingsprocessen for HR funktionen kan indeholde følgende velafprøvede trin eller faser, som jeg har udviklet gennem erfaring fra HR transformationsprocesser i mange private og offentlige HR funktioner:

 1. Formulere en HR Ambition, som er stærk retningsgivende for HR's bidrag til forretningen
 2. Udarbejde en funktionsbeskrivelse for HR, der afspejler HR ambitionen, kritiske samarbejdsflader, succeskriterier mm.
 3. Sikre buy-in fra vigtigste interessenter til HR's næste skridt
 4. Kortlægge nødvendige HR kompetencer og kvaliteter for at levere på HR ambitionen
 5. Definere nødvendig træning og udvikling af HR teams og kvalificering til evt nye HR roller
 6. Gennemføre træningsaktiviteter i HR teamet
 7. Implementering og forankring - med fokus på opnået effekt og resultatskabelse

Afgørende for at du lykkes med udvikling af HR funktionen er, at du sætter fokus på kultur, mindset og adfærd i HR teamets samspil med forretningen, suppleret med redskaber til at agere mere forretningsdrevet ved håndtering af såvel operationelle som strategiske HR opgaver i hverdagen.

Med afsæt i HR ambitionen defineres nødvendige HR kompetencer og tilhørende HR praksis i din virksomhed.

Baseret på den nødvendige nye HR praksis og tilhørende redskaber, skal du sørge for at gennemføre et trænings- og udviklingsforløb for de spillere i dit team, der får mest brug for kvalificering af HR kompetencer til at skabe mere effekt i forretningen.

Disse procestrin er grundigt beskrevet i HR Chefens guide & værktøjskasse til Forretningsdrevet HR funktion.

Jeg glæder mig til at tale med dig

Lad os tale sammen om hvilken løsning, der passer til dig & dit HR team
ift virksomheden, jeres behov, udfordringer og mål.

Mange hilsner
Gitte

Tag fat i mig her, så vi sammen kan finde den bedste løsning for dig og dit team

Gitte Mandrup HR Business Partner Online HR kursus